Extrudovaný polystyrén, XPS

Extrudovaný polystyrén, XPS

Tento druh polystyrénu, označený tiež XPS, je dodávaný najčastejšie vo forme dosiek s polodrážkou, ktorá nahrádza nutnosť ukladať dosky v dvoch vrstvách s preložením styčných špár. Využívaný je hlavne pre izoláciu spodných stavieb a soklov, ďalej pri izolovaní základových dosiek, podláh, terás alebo v skladbe striech s obráteným poradím vrstiev. Materiál má uzavreté póry, je preto nenasiakavý a je možné ho použiť vo vlhkom prostredí. Je veľmi pevný, preto je vhodný pre použitie do pochôdznych striech, terás ale aj parkovísk. Dôležitou súčasťou sú aj v tomto prípade spomaľovače horenia.

Pri aplikácii sa dosky XPS stabilizujú lepením, mechanicky kotvením, alebo v prípade striech s obráteným poradím vrstiev priťažením štrkom alebo zeminou. XPS je možné použiť aj ako kročajovú izoláciu. XPS dosky je potrebné chrániť pred priamy slnečným žiarením, nakoľko nie sú UV odolné.