Špeciálne hydroizolácie

Zdravotne nezávadné hydroizolácie

Funkciou zdravotne nezávadných izolácií je zabrániť prechodu agresívnych látok do objektu, a zároveň spĺňajú požiadavku zdravotnej a ekologickej nezávadnosti. Sú to hlavne nádrže na pitnú vodu. Na izoláciu takýchto stavieb sa používajú materiály na báze mPVC, ktoré sú špeciálne upravené pridaním rôznych prísad v procese výroby. Na izoláciu nádrží s pitnou vodou sú vhodné aj polyolefínové hydroizolácie TPO.

Chemicky odolné hydroizolácie

Funkciou chemicky odolných izolácií je zabrániť prechodu agresívnych látok do objektu, alebo zabrániť šíreniu zdraviu škodlivých a nebezpečných látok do vonkajšieho prostredia. Sú to najmä nádrže na ropné produkty, jímky, vykurovacie oleje, stavby s trvalým stykom s agresívnymi látkami ako sú rôzne soli, kyseliny a zásady. Na izoláciu takýchto stavieb sa používajú materiály na báze mPVC (prípadne polyetylénové izolácie), ktoré sú špeciálne upravené pridaním rôznych prísad v procese výroby, ktoré izolácii dodajú potrebné vlastnosti.

Špeciálne hydroizolácie

Niektoré stavby a stavebné konštrukciu z titulu svojej prevádzky vyžadujú zabudovanie špeciálnych hydroizolačných fólií, ktoré okrem ochrany proti pôsobeniu vody poskytujú dodatočnú ochranu proti iným vplyvom prostredia.