Minerálna vlna

Minerálna vlna

Minerálna vlna sa vyrába tavením hornín. Podľa východiskových surovín sa potom jedná o kamennú vlnu (vyrába sa z čadiča) alebo sklenú vlnu (vyrába sa z kremeňa). Výsledný materiál je narezaný na potrebné rozmery a dodáva sa v rolkách alebo doskách. Tepelné izolácie z minerálnych vlákien sú modifikované pre všetky typy konštrukcií (fasády, strechy, podlahy, ...) Vďaka čadiču má kamenná vlna vysoký bod tavenia, a preto výborne odoláva ohňu. Významnou prednosťou minerálnych tepelných izolácií je aj nízky difúzny odpor, a tým vysoká paropriepustnosť. Zateplená konštrukcia môže dýchať, čo znamená, že prípadná skondenzovaná vlhkosť v konštrukcii sa môže odparovať von.

Pri aplikácii dosiek či roliek sa dbá na presné rezanie. Odporúča sa ukladanie v dvoch vrstvách s prekrytím styčných špár. Tepelná izolácia by nemala byť dlhodobo vystavovaná vlhku, nakoľko podlieha korózii minerálnych vlákien a následne strate tepelno-izolačných vlastností.