izolácie plochých striech

Polyolefínové hydroizolácie

Izolácie na báze flexibilného polyolefínu (TPO) sú moderné materiály určené pre izolácie proti vode a vlhkosti. Vyznačujú sa zdravotnou nezávadnosťou (vhodné pre izolovanie nádrží s pitnou vodou), ekologickou nezávadnosťou, plnou recyklovateľnosťou a znášanlivosťou s asfaltmi a polystyrénmi (výhodné pri rekonštrukciách striech). TPO fólie sa ďalej vyznačujú odolnosťou voči starnutiu, starnutiu vplyvom teplotných zmien, UV žiareniu, ozónu a prerastaniu koreňov a mikroorganizmom.

Asfaltové hydroizolácie

Ako asfaltové izolácie plochých striech sa využívajú modifikované asfaltované pásy, čo sú asfaltované pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pre hydroizolačné účely modifikačnými prísadami. V súčasnej dobe prevládajú dva spôsoby modifikácie asfaltovaných pásov. Jedná sa o plastickú modifikáciu pomocou ataktického polypropylénu (APP modifikácia) a elastickú modifikáciu pomocou styrén-butadien-styrénu (SBS modifikácia). Cieľom modifikácie asfaltovej hmoty modifikovaných asfaltovaných pásov je zväčšiť rozmedzie ich použiteľnosti, t.j. odstrániť alebo znížiť krehkosť asfaltu pri teplotách pod 0°C a na druhej strane obmedziť ich stekanie pri vyšších teplotách. Tieto systémy sa väčšinou realizujú ako dvojvrstvové (podkladný pás + vrchný pás).

PVC hydroizolácie

PVC hydroizolácie sú heterogénne fólie s odlišne upravenými jednotlivými lamelami v kombinácii s pevnostnými vložkami. Hydroizolačné systémy z termoplastických fólií z mPVC (mäkčeného polyvinylchloridu) sú vzhľadom na jednoduchšiu spracovateľnosť a veľmi dobré mechanicko-fyzikálne vlastnosti ideálnym materiálom pre riešenie izolácie plochých striech. PVC fólie odolávajú všetkým vonkajším vplyvom prostredia, vrátane UV žiarenia. Ich charakteristickými vlastnosťami sú rozmerová stálosť, nízky difúzny odpor, odolnosť voči kyslým dažďom, odolnosť voči starnutiu a mechanickému namáhaniu. Použiteľné sú na všetky konštrukčné typy plochých striech. Kladú sa zväčša na separačnú vrstvu z geotextílie (300 g/m2) a proti účinkom saniu vetra sa stabilizujú kotvením, lepením alebo priťažením.

Izolácie plochých striech

Alcomplet izolácie s.r.o pre Vás zrealizuje návrh, dodávku a montáž hydroizolačných povlakových krytín plochých striech. Spracujeme pre Vás návrh najvhodnejšej strešnej skladby a jednotlivých materiálov podľa Vašich požiadaviek a podmienok daných projektom. Ponúkame zodpovedný prístup a kvalitnú prácu. Naši zamestnanci majú v danej oblasti dlhoročné skúsenosti a sú pravidelne preškoľovaní. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme pre Vás tým správnym partnerom pre zhotovenie Vašej plochej strechy.

Pri rekonštrukciách ale aj novostavbách a realizácii samotných striech sa v súčasnosti využívajú najmä PVC hydroizolácie.