fúkané tepelné izolácie

Fúkané tepelné izolácie

FÚKANÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE je spoločné pomenovanie pre tepelno-izolačné materiály, ktoré sú na miesto zabudovania dopravované fúkaním pomocou vzduchu. Fúkané tepelno-izolačné materiály sú dodávané vo forme vlákien, vločiek alebo granulátov. Materiál je balený vo vreciach. Aplikácia prebieha pomocou špeciálnych aplikačných zariadení (KRENDL, X-FLOC), do ktorých sa dávkuje vrecovaný materiál, ktorý je následne pomocou vzduchu hnaného výkonnými ventilátormi dopravovaný systémom hadíc na miesto zabudovania. Takto aplikovaný materiál vyplní zatepľované priestory takmer dokonale, vyplní všetky rohy, kúty, škáry či medzery a výsledná tepelnoizolačná vrstva je bez špár a dorezov. Touto technológiou nevznikajú žiadne odpady.

Podľa spôsobu aplikácie rozlišujeme:

  • voľné fúkanie - fúkanie materiálu na voľnú plochu (napr. nevyužívané pôjdy, podhľady, a pod.
  • objemové fúkanie - fúkanie materiálu do uzavretých priestorov, dutín (trámové stropy, medzikrokvové priestory, steny, strechy, podlahy, ....)

Fúkané izolácie je možné aplikovať v každom ročnom období, a takmer vždy bez obmedzenia prevádzky zatepľovanej stavby.

Z hľadiska použitého materiálu rozlišujeme fúkané izolácie:

  • celulózové
  • minerálne
  • polystyrénové