Climatizer Plus

Climatizer Plus

CLIMATIZER PLUS je tepelná izolácia tvorená celulózovým vláknom. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok je s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie v špecializovaných certifikovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby. Počítačom riadená výrobná technológia celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je v súčasnosti najmodernejšou svojho druhu i vo svetovom meradle.

Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality výrobku. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka „ekologický šetrný výrobok“ 01-01.

K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.

CLIMATIZER PLUS je ako tepelná izolácia vhodný do všetkých typov konštrukcií s uzavretou dutinou, ako sú stropy, strechy, podlahy, steny, priečky, medzikrokvový priestor krovu a pod. Materiál je možné aplikovať aj takzvaným voľným fúkaním na plochu a zatepliť tak napríklad aj povalové priestory, dutiny dvojplášťových striech a pod. Vďaka nastaveniu aplikačného fúkacieho stroja je možné aplikovať tepelnú izoláciu v rôznych objemových hmotnostiach (30 – 65 kg/m3). 

Aplikácia fúkaním zabezpečuje dokonalé vyplnenie zatepľovaného priestoru. Tepelná izolácia pri fúkaní dokonalé obalí aj komplikované konštrukčné detaily. Vzniknutá tepelnoizolačná vrstva je súvislá, homogénna, bez špár a tepelných mostov. Materiál aj fúkacie zariadenie sa po celý čas aplikácie nachádzajú v dodávke. Do konštrukcie sa materiál prepravuje systémom hadíc s dosahom až 60 m. Aplikácie je možné prevádzať aj v zimnom období.

Technické parametre

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (podľa spôsobu aplikácie) 0,039 - 0,043
Použitie v tepelnom rozsahu od -50 C do + 80 C (krátkodobo až 105 C)
Tepelný odpor pri hrúbke 80 mm (orientačne) R = 2 m2.K/W
Objemová hmotnosť pre aplikácie 27 - 90 kg/ m3
Stupeň horľavosti (suchá aplikácia a nástrek vodou) C1
Stupeň horľavosti (nástrek s pojivom) B
Stupeň horľavosti (nástrek so špeciálnou úpravou) A
Šírenie plameňa Is = 0 mm-min-1, vs = 0,00 mm - min -1
Súčiniteľ difúzie vodných pár pri 10 C a relatívnej vlhkosti 76%
 - suchý výrobok A = 0,086 - 10-9 obj. hm 26 kg.m3
- nástrek s vodou A = 0,086 - 10-9 obj. hm 65 kg.m3

Relatívna navĺhavosť pri teplote 20 C a relatívnej vlhkosti 90% - 16,62 hm.
Výrobok nepodlieha pliesňam a hubám.
Nespôsobuje koróziu kovov.
Ekologicky šetrný výrobok.

SYSTÉM RIADENIA KVALITY PROCESU VÝROBU ISO 9001:2001.

Na stiahnutie

Pre viac informácií:
www.vuno.sk
www.ciur.cz