Climastone

Climastone

CLIMASTONE je unikátna tepelná a akustická izolácia, ktorá je vyrobená z minerálnej vlny. Výroba je založená na metóde rozvlákňovania taveniny zmesí hornín a ďalších prímesí a prísad. Vytvorené minerálne vlákna sa v rámci výrobnej linky spracujú do finálneho tvaru granulátu, vlákna sú po celom povrchu hydrofobizované, napriek tomu je nutné izoláciu v konštrukcii chrániť vhodným spôsobom proti poveternostným vplyvom.

CLIMASTONE je určený pre stavebné tepelné a akustické izolácie v oblasti vonkajších a vnútorných konštrukcií – šikmých striech, podkroví, stropov, podláh medzi trámy, deliace steny, podhľadov a ďalších, kde vznikajú nároky aj na akustické vlastnosti. Aplikácia sa vykonáva za sucha s pomocou strojného zariadenia a je možná tzv. voľným fúkaním (napríklad pôjd) alebo omnoho častejšie tzv. objemovým plnením do pripravených dutín stien, striech alebo stropov. Technológia fúkania zaisťuje rýchlu prácu a jednoduchý presun hmôt. Pokiaľ je izolácia aplikovaná do dutiny, musia byť dodržané pokyny výrobcu týkajúce sa presnej objemovej hmotnosti, materiál si potom ani po mnohých rokoch nesadne.

Výhody tepelnej izolácie Climastone
Medzi fúkanými izoláciami výrobok CLIMASTONE vyniká predovšetkým klasifikáciou reakcie na oheň „A1“. To ho predurčuje pre aplikáciu všade tam, kde je z hľadiska požiarnej bezpečnosti táto klasifikácia požadovaná. Sú to predovšetkým protipožiarne steny, podhľady, priestorov s vysokým počtom zhromažďovaných osôb, konštrukcie v blízkosti komínových telies, inštalačné a káblové šachty prechádzajúce rôznymi požiarnymi úsekmi a mnoho podobných aplikácií. Výrobok je veľmi stabilný a pri dodržaní predpísaných objemových hmotností poskytuje dlhodobo perfektné technické parametre. Je striktne vyrábaný z kvalitnej kamennej vlny a zabezpečuje významné zvýšenie požiarnej odolnosti správne vyplnených konštrukcií. Vlákno je stabilné aj pri teplotách nad 600 °C.

Technické parametre

 • finálny výrobok – fúkaná minerálna vlna
 • rozvláknená tavenina zmesi hornín, ďalších prímesí a prísad
 • vlákno je po celom povrchu hydrofobizované
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,036 – 0,40 W/m.K
 • objemová hmotnosť izolácie: 50 – 130 kg/m3
 • faktor difúzneho odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzne otvorená izolácia)
 • trieda reakcie na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
 • šírenie plameňa = 0,00 mm / min
 • maximálna teplota použitia = 200 °C
 • použitie pre zateplenie stropov, podláh, podkroví, striech, stien alebo priečok
 • pre konštrukcie oddeľujúce požiarne úseky, núdzové a únikové východy a inštalačné šachty

Na stiahnutie

Pre viac informácií:
www.vuno.sk
www.ciur.cz
www.climastone.cz